Hoạt động chính của Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản có chất lượng, uy tín nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng