THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày viết: 22/09/2022

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Thông tin chung về doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Số điện thoại: (84-24) 3938 6682. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng.

Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam.Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số cổ phần chào bán: 19.528.409 cổ phần

Tổng số lô cổ phần: 01 lô.

Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần (bằng chữ: Ba trăm chín mươi tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu đồng chẵn/lô cổ phần)

Bước giá: 1.000.000 đồng

Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 19.528.409 cổ phần; 

Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 19.528.409 cổ phần;

Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần.

Công bố thông tin; Đăng ký tham gia; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự:

Công bố thông tin: từ ngày 21/09/2022 đến ngày 12/10/2022 trên các website: scic.vn; tvsi.com.vn; hnx.vn; viid.vn; tại các đại lý đấu giá và đăng báo theo quy định. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 22/09/2022 đến 16h00 ngày 12/10/2022.Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 17/10/2022.Địa điểm: Tại văn phòng các Đại lý đấu giá theo thông tin tại Phụ lục 01 đính kèm Quy chế đấu giá. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:Thời gian: 09h00 ngày 19/10/2022.Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022.

Tài liệu kèm theo TẠI ĐÂY

Hoặc: https://1drv.ms/u/s!AtAGED3hmFZbmHl8yut914onHczj?e=QA8HRP