Hạ tầng vững chắc, ước mơ bay cao

Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - VIID được thành lập vào ngày 25/06/2008 bởi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC và Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE, là những doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư cở sở hạ tầng , quản lý nguồn vốn và đầu tư tài chính. Vốn điều lệ hiện nay của VIID là 410 tỷ đồng.

Mục tiêu của việc thành lập VIID nhằm xây dựng một thương hiệu mạnh trong lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Không chỉ dừng ở việc góp vốn thành lập VIID, các cổ đông sáng lập luôn đồng hành & hợp tác chặt chẽ với VIID, sử dụng những thế mạnh của mình về nguồn vốn, quản trị doanh nghiệp, ... để hỗ trợ VIID trong suốt quá trình triển khai dự án.


Cổ đông sáng lập

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC

Website : http://www.scic.vn

Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản VIID

SCIC

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. 

SCIC có vốn điều lệ hơn 15.000 tỷ đồng, quản lý phần vốn nhà nước tại hơn 800 doanh nghiệp, trong đó có các doanh đầu ngành về kinh doanh bất động sản, xây dựng, dịch vụ, tài chính,... 

 

Công ty cổ phần cơ điện lạnh - REE

Website : http://www.reecorp.com

Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản VIID

REE

Công ty cổ phần cơ điện lạnh REE là một trong ba doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên của Việt Nam được cổ phần hóa vào năm 1993, là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2000.

REE hoạt động đa ngành, tập trung trên các lĩnh vực bất động sản, cơ điện , năng lượng và được đánh giá là một trong những cổ phiếu bluechip hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.