Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần