Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

22.10.2014

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày 22/02/2012, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012...

Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

22.10.2014

Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2011, Chi bộ Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty tham dự lễ dâng hoa tại Lăng Bác và dâng hương tại Bàn thờ Bác Hồ, nhà số 67 Phủ Chủ tịch, nghe giới thiệu và học tập về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. ..

Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

03.05.2012

Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Ngày 18/12/2010, Công đoàn Công ty VIID đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2012...

Chi bộ VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

03.05.2012

Chi bộ VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Đại hội Chi bộ VIID lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012..