THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày viết: 29/03/2020

1. Tổ chức thực hiện bán cổ phần: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.  Số điện thoại: (84-24) 3824 0703 2. Tên công ty có cổ phần được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 3. Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng 4. Thông tin về lô cổ phần được chào bán:  Tổng số cổ phần chào bán: 19.528.409 cổ phần  Giá khởi điểm: 26.400 đồng/cổ phần  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Bước giá: 100 đồng  Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá cả lô cổ phần 5. Mục đích bán cổ phần: Mục đích của việc chào bán cổ phần nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư theo chủ trương, kế hoạch thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không cần giữ cổ phần. 6. Điều kiện tham dự: Theo quy định tại tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do SCIC ban hành. 7. Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt cọc và phát phiếu tham dự đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư: từ 09h00 ngày 19/03/2020 đến 14h00 ngày 01/04/2020 tại: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội. 8. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá cổ phần: trước 14h30 ngày 07/04/2020 tại: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 9. Thời gian tổ chức bán đấu giá cổ phần: 14h40 ngày 07/04/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội. 10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 07/04/2020 đến ngày 13/04/2020. 11. Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 07/04/2020 đến ngày 09/04/2020. Lưu ý: Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: scic.vn; hnx.vn; viid.vn và tvsi.com.vn. Tài liệu đính kèm: http://www.scic.vn/index.php/investment/1509-thong-bao-d-u-gia-c-lo-c-ph-n-c-a-scic-t-i-ctcp-h-t-ng-b-t-d-ng-s-n-vi-t-nam-viid.html

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1rMibUMuHEPXiUocFOCvGarfFj_4yBwLq/view?usp=sharing