viid

Hạ tầng vững chắc, ước mơ bay cao

Tổng công ty lương thực Miền Bắc (VINAFOOD 1)

Website: http://www.vinafood1.com.vn/Default.aspx?ModuleID=101

Tổng công ty lương thực Miền Bắc (VINAFOOD 1)

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt (VIETSEA)

Website: http://www.vietsea.com.vn/Default.aspx?ctl=Articles&mID=25

Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt (VIETSEA)

Tiền thân là Công ty Tư vấn Đầu tư và Thiết kế thuộc Bộ Thủy sản, năm 2006, Công ty đã hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức hoạt động với tên gọi mới là Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt. 

Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (CEMACO HÀ NỘI)

Website: http://cemacohanoi.com.vn/web/index.html

Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (CEMACO HÀ NỘI)

Tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thành lập năm 1979, Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (CEMACO HÀ NỘI) chuyên kinh doanh và cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật cho các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học … 

Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng H.P.C.I

Website: http://www.hpci.com.vn/

Công ty TNHH tư vấn Đầu tư và Xây dựng H.P.C.I

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng H.P.C.I được thành lập cuối năm 1996. Hiện nay, công ty đã trở thành công ty chuyên nghiệp, dày dặn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và kinh doanh bất động sản.