viid

Hạ tầng vững chắc, ước mơ bay cao

Để đảm bảo việc triển khai thi công các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng nhằm tạo ra giá trị sản phẩm chất lượng cao phục vụ khách hàng như kỳ vọng và mong muốn của Chủ đầu tư qua ý tưởng thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài. VIID chủ trương thuê các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, công nghệ và thiết bị hiện đại như:

Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Delta (DELTA CORP)

Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Delta (DELTA CORP)

Công ty cổ phần hạ tầng Thiên Ân

Công ty cổ phần hạ tầng Thiên Ân

Công ty cổ phần xây dựng Long Giang

Công ty cổ phần xây dựng Long Giang

Công ty cổ phần Coninco tư vấn và đầu tư (CONINCO - INVEST)

Công ty cổ phần Coninco tư vấn và đầu tư (CONINCO - INVEST)

Công ty cổ phần TNHH kỹ nghệ Toàn Tâm

Công ty cổ phần TNHH kỹ nghệ Toàn Tâm

Công ty cổ phần xây lắp cơ điện An Phát

Công ty cổ phần xây lắp cơ điện An Phát

Công ty cổ phần CTECH CTI

Công ty cổ phần CTECH CTI

Công ty cổ phần AUSDOOR Miền Bắc

Công ty cổ phần AUSDOOR Miền Bắc