Real Estate Real Estate Golf Course - 'channels' favorite of the

31.05.2012

Real Estate Real Estate Golf Course - 'channels' favorite of the "investment"

Bất động sản được coi là một tài sản có giá trị sử dụng, đầu tư và 'giao dịch'… Vì thế giá trị bất động sản phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đi kèm...

VIID union organizing the First Congress, 2010-2012 term

31.05.2012

VIID union organizing the First Congress, 2010-2012 term

Ngày 18/12/2010, Công đoàn Công ty VIID đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2012...

VIID Branch organized the First Congress, 2010-2012 term

31.05.2012

VIID Branch organized the First Congress, 2010-2012 term

Đại hội Chi bộ VIID lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012..

VIID HPCI consortium involved in research and investment in building bridges and urban Art Vam An Phu Dong, District 12

31.05.2012

VIID HPCI consortium involved in research and investment in building bridges and urban Art Vam An Phu Dong, District 12

Ngày 29/11/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam (VIID) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và xây dựng HPCI ..

Home | Introduction | Project | Partners | News | Contact us

Copyright 2012 www.viid.vn - Thiết kế web bởi MYPAGE