VIID union organizing the First Congress, 2010-2012 term

VIID union organizing the First Congress, 2010-2012 term

Ngày viết: 31/05/2012

Ngày 18/12/2010, Công đoàn Công ty VIID đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2012.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2008-2009, bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới, từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 gồm 05 đồng chí, đây là những đoàn viên tiêu biểu, ưu tú đại diện cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty để đảm bảo thực thi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

Home | Introduction | Project | Partners | News | Contact us

Copyright 2012 www.viid.vn - Thiết kế web bởi MYPAGE