VIID Branch organized the First Congress, 2010-2012 term

VIID Branch organized the First Congress, 2010-2012 term

Ngày viết: 31/05/2012

Đại hội Chi bộ VIID lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Ngày 20 tháng 7 năm 2010, Chi bộ VIID đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010 – 2012. Chi bộ VIID là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương. Chi bộ VIID được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước từ ngày 08/12/2009. Sau hơn 4 giờ đồng hồ làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ VIID lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo đại hội nhiệm kỳ 2010-2012, tổng kết và nêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2012. Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Hoàng Nguyên Học và các ý kiến tham luận góp ý cho Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng hợp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng và Báo cáo tổng kết phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Chi bộ VIID. Đặc biệt, trong Nghị quyết Đại hội đã xác định mục tiêu và các chỉ tiêu trọng tâm của Chi bộ VIID trong nhiệm kỳ tới, cụ thể: - 100% đảng viên, quần chúng được học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. - Phấn đấu kết nạp 2-3 Đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013. Đại hội đã bầu ra đồng chí Bí thư chi bộ và Phó bí thư chi bộ cho nhiệm kỳ 2010-2012.

Home | Introduction | Project | Partners | News | Contact us

Copyright 2012 www.viid.vn - Thiết kế web bởi MYPAGE