Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

22.10.2014

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày 22/02/2012, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012...

Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

22.10.2014

Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 05/11/2011, Chi bộ Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty tham dự lễ dâng hoa tại Lăng Bác và dâng hương tại Bàn thờ Bác Hồ, nhà số 67 Phủ Chủ tịch, nghe giới thiệu và học tập về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. ..

Bất động sản Bất động sản sân gôn - 'kênh' ưa thích của các nhà

17.06.2012

Bất động sản Bất động sản sân gôn - 'kênh' ưa thích của các nhà "đầu tư"

Bất động sản được coi là một tài sản có giá trị sử dụng, đầu tư và 'giao dịch'… Vì thế giá trị bất động sản phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đi kèm...

Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

03.05.2012

Công đoàn VIID tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2010-2012

Ngày 18/12/2010, Công đoàn Công ty VIID đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2012...