Tin tức VIID

08.03.2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 vào lúc 9 giờ, thứ Năm, ngày 25 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ..

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

29.03.2020

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Tổ chức thực hiện bán cổ phần: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC  Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.  Số điện thoại: (84-24) 3824 0703 2. Tên công ty có cổ phần được chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM 3. Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng 4. Thông tin về lô cổ phần được chào bán:  Tổng số cổ phần chào bán: 19.528.409 cổ phần  Giá khởi điểm: 26.400 đồng/cổ phần  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Bước giá: 100 đồng  Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá cả lô cổ..

Tin tức VIID

10.03.2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trực Tuyến vào 13 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại 2 địa điểm là Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Văn phòng Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, lầu 3-Etown 5 – 364 Cộng Hòa, Phường..

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

28.03.2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ..