Tin tức VIID

08.03.2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 vào lúc 9 giờ, thứ Năm, ngày 25 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ..

Tin tức VIID

10.03.2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trực Tuyến vào 13 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại 2 địa điểm là Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Văn phòng Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, lầu 3-Etown 5 – 364 Cộng Hòa, Phường..

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

28.03.2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 vào lúc 8 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 03 năm 2019 tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ..

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

19.10.2018

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 vào 11h00, thứ ba, ngày 30 tháng 10 năm 2018. Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội..