Liên danh VIID và HPCI tham gia nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và khu đô thị An Phú Đông, quận 12

24.04.2012

Liên danh VIID và HPCI tham gia nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và khu đô thị An Phú Đông, quận 12

Ngày 29/11/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển cơ sở hạ tầng Việt Nam (VIID) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn đầu tư và xây dựng HPCI ..