THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày viết: 07/06/2021

HĐQT trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu thành viên HĐQT như sau:

Số lượng Thành viên dự kiến được bầu:01(một) thành viên.Nhiệm kỳ: 2018-2023.Hồ sơ gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:Thư ký HĐQT-Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam,Tầng 2,Tòa nhà Platinum Residences,số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh,quận Ba Đình,TP.Hà Nội trước ngày 09/06/2021.Các hồ sơ gửi đến sau thời hạn này sẽ không có giá trị. Vui lòng liên hệ số điện thoại: (024)3938 6682 hoặc qua địa chỉ email: vuvietha@viid.vn để được cung cấp thêm thông tin cụ thể