THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày viết: 20/05/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 vào lúc 9 giờ, thứ Sáu, ngày 11 tháng 06 năm 2021. Hình thức họp online tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội hoặcTại TP Hồ Chí Minh: Văn phòng Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, lầu 3, Etown 5, 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Kính đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số điện thoại: (024) 3938 6682 hoặc qua địa chỉ email: vuvietha@viid.vn