THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày viết: 08/03/2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2021 vào lúc 9 giờ, thứ Năm, ngày 25 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Lưu ý: Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số điện thoại: (04) 3938 6682 (máy lẻ 105) hoặc qua địa chỉ email: vuvietha@viid.vn