THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày viết: 10/03/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trực Tuyến vào 13 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại 2 địa điểm là Phòng họp của VIID – Tầng 2, Tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Văn phòng Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE, lầu 3-Etown 5 – 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

  • Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo số điện thoại: (04) 3938 6682 (máy lẻ 105) hoặc qua địa chỉ email: vuvietha@viid.vn