Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận sở hữu Căn hộ cho khách hàng – Platinum Residences

Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận sở hữu Căn hộ cho khách hàng – Platinum Residences

Ngày viết: 14/08/2015

Công ty cổ phần tư vấn Biển Việt và Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam xin trân trọng thông báo:

Chủ đầu tư đã hoàn thành việc thu hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ cho các hộ dân sinh sống tại Platinum Residences, 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Hiện tại đã có 160 hộ đã nhận Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, Những căn hộ còn lại đang được làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.