Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012

Ngày viết: 22/10/2014

Ngày 22/02/2012, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, Đảng ủy SCIC đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2010-2015; ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, đế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung tổ chức quản lý có hiệu quả vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp. Chỉ đạo việc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới cách thức quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, từng bước kiện toàn người đại diện vốn và tăng cường phối hợp với địa phương để quản trị vốn tại doanh nghiệp đồng thời tập trung giải quyết những tồn tại của một số doanh nghiệp phức tạp.

Năm 2012, Đảng ủy SCIC tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục khẳng định phương thức quản lý vốn và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua mô hình Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn; kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC nhằm tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với đặc thù hoạt động của Tổng công ty; phát huy vai trò đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tăng cường bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, phấn đấu tăng gấp 2 lần so với năm 2011…

Trong Hội nghị, chi bộ VIID vinh dự được nhận bằng khen Chi bộ trong sạch vững mạnh và đồng chí Bí thư chi bộ được tặng bằng khen Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy SCIC.