Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày viết: 22/10/2014

Ngày 05/11/2011, Chi bộ Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty tham dự lễ dâng hoa tại Lăng Bác và dâng hương tại Bàn thờ Bác Hồ, nhà số 67 Phủ Chủ tịch, nghe giới thiệu và học tập về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Những buổi học tập thực tiễn này thực sự đã có những tác động tích cực đến ý thức của các đảng viên trong Chi bộ cũng như cán bộ, nhân viên trong Công ty, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế, chính trị đất nước.