Cầu Vàm Thuật, đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Dự án cầu Vàm Thuật - đường Vườn Lài

Dự án BT cầu Vàm Thuật là dự án được thực hiện theo hình thức xây dựng, chuyển giao. VIID sẽ xây dựng cầu Vàm Thuật nối từ quận Bình Thạnh tới quận 12 và phát triển một đô thị vệ tinh sinh thái hoàn chỉnh có quy mô 70ha tại phía quận 12, sát đầu cầu Vàm Thuật được xây mới.